21. februar 2019
Orientering fra Bestyrelsen
Minimer

Generalforsamling i

Sundeved Skytteforening

Den 25. februar 2019 Kl. 19.00

I klubbens lokaler

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Aflæggelse Bestyrelsens årsberetning

 

3. Forelæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse

Regnskab vil blive udleveret ved ankomst.

 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens planer og budget for år 2019.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal sendes til formand Tina Aarhus

senest d. 18 februar 2019

på mail. Tina.regnbuen@gmail.com

 

6. Fastsættelse af kontingent

 

7. Valg af:

a) Formand / Kasserer

På valg: Formand: Tina Aarhus – genopstiller ikke

På valg: Kasserer Claus Lindegaard – genopstiller ikke

b) Bestyrelsesmedlemmer

På valg: Der er ingen på valg

c) Suppleant

På valg: Lars Nielsen – på valg

d) Revisor

På valg: Birgitte Christiansen – genopstiller ikke

 

8. Eventuelt.

Printvenlig udgave

Ovenstående er jf. vedtægterne opslået den 24. januar 2019

 

Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Sundeved Skytteforening, Skolevej 21, V. Sottrup, 6400 Sønderborg